SMS Raporları

Gerçek ve doğru rakamlarla ulaşılan detaylı analizler size gerçek başarıyı getirir.


Özellikler


Bir SMS Gönderimine Ait Rapor
 • Mesajın gönderim durumuna göre, iletildi-beklemede-iletilmedi raporlarını alabilme
 • Rapor içerisinde gönderilen mesaj metnini görüntüleme
 • Rapor sayfası özelliğini kullanarak sayfa bazında görüntüleme
 • Gönderilen mesajın durum bilgisini grafiksel olarak görüntüleme
 • İletilmeyen, reddedilen veya zaman aşımına uğrayan numaralara yeniden mesaj gönderebilme
 • Reddedilen kayıtları raporlar içerisinde silebilme
 • Gönderim raporunu Excele aktarabilme
 • Alınan raporları yazdırabilme
İki Tarih Arası SMS Gönderim Raporu
 • İki tarih arası belirleyerek sadece o tarihlere özel rapor görüntüleme
 • Mesajın durumuna göre, beklemede-iletildi-reddedilen raporlarını alabilme
 • Rapor içerisinde gönderilen mesaj metnini görüntüleme
 • Rapor sayfası özelliğini kullanarak sayfa bazında görüntüleme
 • Gönderilen mesajın durum bilgisini grafiksel olarak görüntüleme
 • Reddedilen veya zaman aşımına uğrayan numaralara yeniden mesaj gönderebilme
 • Reddedilen kayıtları raporlar içerisinde silebilme
 • Gönderim raporunu Excele aktarabilme 
 • Alınan raporları yazdırabilme
Bir Numaraya Gönderilmiş SMS Raporu
 • Belli bir numaraya gönderilen mesajları iki tarih arası belirleyerek; sadece o tarihlere ve numaraya özel rapor görüntüleme
 • Rapor içerisinde gönderilen mesaj metnini görüntüleme
 • Gönderim raporunu Excele aktarabilme

Faydaları

 • Detaylı raporlama gerçek sonuçlara ulaşma
 • Reddedilen mesajları tespit edip; yeniden gönderim gerçekleştirme
 • İletilmeyen mesajları tespit edip; veritabanınızdaki numaraları güncelleme
 • İletim sonuçları doğrultusunda kampanya çalışmalarınıza yön verme
 • Raporları, program içinden Excele gönderip; saklayabilme

SMSClient - Raporlar (Video)

SMSClient - Raporlar (Sunum)